Gepubliceerd op maandag 11 november 2019 door Ruud Plomp.

Wat is jouw mening? Hoe kijk jij naar het organiseren van veiligheid? Zijn veel incidenten het gevolg van verkeerd menselijk handelen? Is het ‘menselijke handelen’ daadwerkelijk de belangrijkste oorzaak van een groot deel van de ongevallen? 

Je kunt door verschillende brillen naar het organiseren van veilig werken kijken. Je kunt uitgaan van voorspelbaarheid, bekende gevaren en risico’s en vastomlijnde controlemaatregelen. Maar je kunt ook accepteren dat niet alles kenbaar, maakbaar en controleerbaar is en dat je juist mensen nodig hebt om de complexiteit om te kunnen gaan. Dan denk je niet meer in termen van mislukking, maar ligt de focus juist op het zien van mensen als een factor voor succes. Dan is veiligheid niet langer de afwezigheid van onveiligheid, maar juist de aanwezigheid van de capaciteit om zaken goed te laten gaan. De focus ligt daarbij op zaken zoals veerkracht, flexibiliteit en aanpassingsvermogen en weerbaarheid.

Safety-I

De heersende overtuiging binnen het ‘veiligheidsdenken’ (Safety-I), is dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat dingen foutgaan; door de oorzaken weg te nemen, af te schermen en de eventuele gevolgen zo rigide mogelijk te beheersen. We doen ons uiterste best om het gedrag van mensen te voorspellen en te conditioneren. Denk daarbij aan de aanwezigheid van grote hoeveelheden procedures, diverse controlesystemen en gedragsbeïnvloedingsprogramma’s. Maar wat doe je als je beseft dat de wereld nu eenmaal niet maakbaar is? Wat ga je dan doen? Welke keuzes maak je dan? 

Safety-II

Wij geloven in de nieuwe manier van veiligheid organiseren, in Safety-II. Waar organisaties per definitie niet veilig zijn, waar de oplossing tot het verhogen van de veiligheid bij de mensen ligt, waar veiligheid inhoudt dat mensen het vakmanschap verstaan om in de context de juiste beslissingen te nemen. Waar we veerkrachtig moeten zijn omdat er altijd onbekende risico’s en niet te voorspellen gevolgen op de loer liggen. Het uitgangspunt bij Safety-II is dat we aandacht besteden aan om dingen goed te laten gaan, in plaats van je voornamelijk te richten op maatregelen die voorkomen die voorkomen dat zaken foutgaan. Dit is, en vraagt om een wezenlijk andere manier van organiseren, een andere wijze van kijken, denken en doen. 

Vakmanschap

Met deze nieuwe kijk op veiligheid gaan we ervan uit dat veiligheid een (logisch) gevolg is van hoe je als organisatie het werk organiseert. De basisbesturingsfilosofie die je als uitgangspunt voor je handelen kiest, levert een bepaalde organisatiecultuur en daarmee bijpassend gedrag in de organisatie op. Een wijze van handelen die we als wel of niet veilig kunnen omschrijven. Waarbij veiligheid geen bureaucratische verantwoordelijkheid is, maar een ethische. Een belangrijk uitgangspunt is de aandacht voor vakmanschap. Wanneer we de focus op de kwaliteit van de mensen leggen, creëren we een organisatie die in staat is om beter met de snel veranderende omstandigheden van onze alledaagse realiteit om te kunnen gaan. Een werkelijkheid die elke dag weer anders is en zich niet laat voorspellen.