Gepubliceerd op maandag 30 september 2019 door Jurriaan Cals.

Je wilt het niet meemaken: een bedrijfsongeval. Voorkomen is beter dan genezen, uiteraard, maar hoe doe je dat dan? Door nog strikter de regels op te leggen bij het personeel? Door straffen uit te delen? Door checklijsten uit te breiden? Dat kan en soms moet dat ook. Maar je kunt ook op een andere manier naar veiligheid kijken.

Ik neem de verplichting om een helm te dragen als voorbeeld. Op (bouw)terreinen moet het vaak. Dat is de regel en daar wijk je dus niet van af. Op de hekken hangen standaardbordjes waarop staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen de vaklui moeten dragen. Of er nu wel of geen verband is tussen de risico’s en de maatregelen. Ik heb in Engeland meegemaakt dat er op een stuk nog te bebouwen gras mensen met een helm op aan het werk waren: ze waren lijnen aan het uittekenen. Het risico (op hoofdletsel) en de maatregel (helm dragen) stonden niet in verband met elkaar. Dat maakt de regel verwarrend, je kunt je afvragen waarom de helm op moet. Maar het is wel makkelijk om veiligheid op deze manier in te richten. Je kijkt vanaf een afstandje of de werklieden zich aan jouw regels houden. Je hoeft niet met de vaklui in gesprek en als ze hun helm niet ophebben, geef je ze een schriftelijke waarschuwing. Dan heb je in ieder geval aan de regels voldaan.

Reken af met schijnveiligheid

Dat kan, en moet volgens mij, ook anders. Die helmplicht is er, dus daar moet je met z’n allen gewoon aan voldoen. Als je het gesprek aangaat met de professionals, kun je ze aanspreken op hun vakmanschap. Wat ben je aan het doen? Waarom doe je dat zo? Een echte vakman vertelt maar wat graag over zijn vak en zijn visie op de echte risico’s. Veiligheid is een onderdeel van dat vakmanschap. Als je begrip toont en meedenkt zet hij die helm heus wel op, soms omdat het gewoon moet en iemand ooit die regel heeft verzonnen. Maar vaker nog omdat je de verbinding zoekt, je het vertrouwen (terug)geeft en je ze inspireert. Want niemand staat in de ochtend op met het idee om een ongeluk te krijgen of te veroorzaken. Op die manier reken je af met schijnveiligheid, want dat is een echt probleem. Je kunt niet alles vangen in regels en procedures en soms moet je aan de regels voldoen, ook al lijkt het onzinnig. Door het gesprek aan te gaan voorkom je dat mensen op een gegeven moment blind worden voor de échte risico’s. En daar gaat het uiteindelijk om!