Gepubliceerd op dinsdag 08 oktober 2019 door Ruud Plomp.

Het zal velen van jullie bekend voorkomen. Je voldoet zo goed mogelijk aan alle regels en wetten en hebt de organisatie van een veilige werkomgeving gevangen in beleid, regels, procedures en trainingen. De controle wijst uit dat er hier en daar tekortkomingen zijn. Die tekortkomingen los je op en voorwaarts…op naar de volgende audit.

De cyclus is goed, veiligheidsmanagement is nooit af, er zijn altijd verbeterpunten en er zullen altijd manieren zijn om de veiligheid beter te organiseren en te borgen. Niets nieuws onder de zon. De externen komen de ‘check-the-box’-trainingen geven, consultants worden ingevlogen, beleid aangepast, regels doorgevoerd op de werkvloer. Als iedereen zich er vervolgens ook aan houdt, is er niets aan de hand.

Vallen en niet opstaan

Je voelt het al aankomen, er is een maar… Een voorbeeld uit de praktijk: bij een petrochemisch bedrijf struikelt iemand, we noemen hem Kees, en hij komt ongelukkig terecht. Door zijn verwonding is hij lange tijd niet in staat om zijn reguliere werk uit te voeren. De veiligheidsafdeling stelt een onderzoek in en moet wellicht zelfs een melding maken bij de overheid. De anti-slipfactor van de vloer wordt onderzocht, men kijkt of er olie is gemorst, de weercondities worden geanalyseerd en er komt check of die medewerker wel op dat moment op die plaats had moeten zijn. Een rapport wordt opgesteld en de daaruitvolgende actie is het opzetten van een campagne over val- en struikelgevaar. In een bedrijf dat werkt met levensgevaarlijke chemicaliën, ingewikkelde processen en multi-disciplinaire teams, richt men zich dus nu op struikelen. Je kunt natuurlijk ook bij Kees navragen wat er is gebeurd. Misschien was hij er gewoon even niet bij met zijn gedachten. Liep hij te dromen en struikelde over zijn eigen voeten. Maar goed, met die dure campagne is de veiligheid weer gewaarborgd.

Symptomen bestrijden of problemen bij de wortel aanpakken?

Als je met andere ogen naar het organiseren van veiligheid kijkt, kijk je -naast de regels en wetten- ook naar de professionaliteit van de mensen op de vloer. Gedragsverandering bereik je door bewustwording, door het vergroten van de betrokkenheid. Door naar de operationele vakmensen te luisteren en gezamenlijk aan een oplossing te werken. Een externe partij kan deze inzichten verschaffen en de veiligheid zo organiseren dat ze zichzelf overbodig maakt. Want hoe je het ook wendt of keert, je zult het intern goed geregeld moeten hebben. Een externe partij die zichzelf overbodig maakt, kan dan heel goed de beste en uiteindelijk ook goedkopere oplossing zijn. Een partij die niet aan symptoombestrijding doet, maar het probleem bij de wortel aanpakt. En ervoor zorgt dat Kees zich bewust wordt van het gevaar van zijn dagdromen, zodat hij in het vervolg beter bij de les blijft.