Crisismanagementtraining


Incidenten kenmerken zich door het onverwachte, bedreigende en complexe karakter. En in deze situaties wordt er juist van een crisisteam verwacht dat men onder de gegeven omstandigheden en daarmee gepaard gaande tijdsdruk, de juiste beslissingen neemt. Om hier als organisatie in voldoende mate op voorbereid te zijn is kennis van en ervaring met onder andere de toepassing van de noodprocedures, de crisismanagementprocessen en de mogelijkheden en beperkingen van de eigen organisatie van groot belang.

Ongevalsonderzoek


Nadere beschrijving volgt ....

Resilience game


Nadere toelichting volgt .....

Rijnlandse veiligheid


In de afgelopen 25 jaar is ‘De veiligheid’ enorm verbeterd. Tegelijk met de verbeteringen merken we nu dat het systeem dat we hebben ontworpen steeds meer tegen ons gaat werken. Alsof we een systeemgrens bereikt hebben en dat meer van hetzelfde de oplossing niet gaat brengen. Terwijl we wel allemaal veilig willen werken in onze organisaties. Wij denken dat het tijd is om met een andere bril naar de (veiligheids- veilig werken-) wereld te kijken. Niet met de focus op maakbaarheid en nog meer regels en protocollen maar met de acceptatie van onze complexe werkelijkheid. Gebaseerd op het vakmanschap van de professional in de organisatie.

Scenario based training


Nadere toelichting volgt .....

Toolbox training


Nadere toelichting volgt .....